CustomerInformation

 

 

 

 

 

 

 

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door

 

de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie

 

Webshop Keurmerk via info@keurmerk.info.

 

3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien

 

de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft

 

voorgelegd.